K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Informacje o inwestycjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży:

  Inwestycje w Spółce realizowane są w oparciu o roczne plany inwestycyjne. Są one uszczegółowieniem i konkretyzacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2019 - 2024 . Plan ten został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr 54/VII/19.

  Zadania inwestycyjne realizowane są z następujących źródeł:

  • środków własnych Spółki mających pokrycie w funduszu amortyzacji;
  • środków obcych (dotacja ze środków UE);
  • środków budżetu miasta (po zrealizowaniu inwestycji majątek jest przekazywany Spółce w formie aportu).

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miasta Łomży zrealizuje w 2019 roku ze środków własnych następujące zadania:

  Sieci i urządzenia kanalizacyjne:

  • Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków
  • Budowa kanalizacji Ø200 dł.270m z przepompownią w ul. Kanarkowej
  • Budowa kanalizacji Ø200 dł.300m w ul. Słonecznikowej
  • Budowa kanału sanitarnego   Ø 0,2; Ø 0,25  m dł. 800  ul. Kolejowa
  • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł.180m w ul. Szmaragdowej
  • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł. 300m ul. Działkowa
  • Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł. 470m ul. Pszczela
  • Odbudowa i renowacja studni k.s. przy ul. Kraska w Łomży
  • Odbudowa i renowacja kanału sanitarnego Ø200 dł.700m w ul. Partyzantów

  Sieci i urządzenia wodociągowe:

  • Budowa wodociągu   Ø 110 mm dł. 130 m ul. Owocowa
  • Budowa wodociagu Ø110 dł. 60 m ul. Żwirki i Wigury
  • Budowa wodociagu Ø110 dł. 900m ul. Kolejowa
  • Przyłączenie gminy Piątnica do miejskiej sieci wodociągowej ø 200 mm dł 823 m
  • Budowa wodociągu Ø110 dł. 370 m ul. Pszczela
  • Budowa wodociągu Ø110 dł. 300 m ul. Słonecznikowa
  • Budowa wodociagu Ø110 dł. 300m ul. Działkowej
  • Budowa wodociagu Ø110 dł.180m w ul. Szmaragdowej
  • Budowa wodociagu Ø110 dł.270m w ul. Kanarkowej
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 26.07.2019
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 26.07.2019
  Dokument oglądany razy: 4145
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży