K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Informacje o budżecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

  Budżet Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na 2020 r:

  • Spółka utrzymuje się z dochodów własnych. Źródłem dochodów w 98,4 % są opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, w 1,6 % dochody z działalności pomocniczej.
  • Od 17.05.2018 r do 16.05.2021 r obowiązują ceny na dostawę wody i odbiór ścieków, przedstawione w zakładce "Taryfy na okres 3 lat obowiązujące od 17.05.2018r"
  • Plan wydatków ogółu działalności gospodarczej na rok 2020 wynosi 27.401,0 tys. zł.
  • Plan dochodów z całkoształtu działalności na 2020 r. wynosi 22.339,0 tys. zł.
  • Średnioroczny poziom zatrudnienia w 2019 r. wyniósł 111,3 etatów, zatwierdzony przez właściciela limit wynosi 122 etaty.


  Plan na 2020 r. MPWiK Spółka z o.o. w Łomży zawiera poniższy załącznik.

  Załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jakub Wszeborowski
  Publikacja dnia: 08.07.2020
  Podpisał: Jakub Wszeborowski
  Dokument z dnia: 08.07.2020
  Dokument oglądany razy: 3790
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży