K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Ogólne informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach MPWiK

  Tryb załatwiania spraw wpływających tak od instytucji publicznych jak i obywateli, określa wewnętrzna instrukcja kancelaryjna. Zgodnie z tym dokumentem korespondencję we wszystkich formach przekazu przyjmuje sekretariat Spółki mieszczący się w jej siedzibie przy ul. Zjazd 23.

  Sekretariat jest czynny we wszystkie dni od poniedziału do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
  Z całością korespondencji wpływającej do Spółki zapoznają się członkowie Zarządu, którzy w zależności od wagi i pilności sprawy ustalają termin jej załatwienia oraz komórkę lub osobę odpowiedzialną za załatwienie merytoryczne. Sprawy są załatwiane w terminach przewidywanych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

  Interesantów w sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu Spółki przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.30.

  W spółce prowadzone są:

  • Rejestr kontroli zewnętrznej
  • Rejestr skarg i reklamacji
  • Rejestr aktów wewnętrznych
  • Rejestr odbiorców wody i dostawców ścieków


  Akta spraw załatwionych przez okres ustalony w rzeczowym wykazie akt przechowywane są przez komórkę, w której dana sprawa była załatwiana. Po tym okresie akta są przekazywane do archiwum zakładowego. W zależności kategorii akt archiwum zakładowe zobligowane jest do przekazania akt do Archiwum Państwowego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 30.12.2016
  Podpisał: Wojciech Milewski
  Dokument z dnia: 30.12.2016
  Dokument oglądany razy: 3707
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży